ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

       เคล็ดไม่ลับสำหรับออกแบบตกแต่งภายในบ้านที่คุณเจ้าของบ้าน สามารถมีส่วนร่วมกับทางสถาปนิคหรือบริษัทรับออกแบบตกแต่งบ้าน นั่นคือ

1.  เจ้าของบ้านกำหนดแผนงาน เริ่มจากสไตล์รูปแบบความชอบ งบประมาณในการจัดการ และระยะเวลาสำหรับการออกแบบ เพื่อให้สถาปนิคสามารถประมาณการในเบื้องต้นได้

2. เจ้าของบ้านชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้สถาปนิคทำการออกแบบตามความต้องการ จากนั้นทางสถาปนิคจะเข้ามาสำรวจพื้นที่ วัดขนาดหน้างาน ประเมิณความเป็นไปได้ กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน การตกแต่ง และงบประมาณให้ทราบ

3. เตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการจริง โดยสถาปนิคนำเสนอแบบแปลนอย่างละเอียดเพื่อให้เจ้าของบ้านรับรู้ถึงรายละเอียดทุกขั้นตอน  ทั้งสี วัสดุ รายละเอียดปลีกย่อย และราคาก่อสร้างจริง หากมีการปรับแก้จะได้แก้ไขก่อนดำเนินงานสร้างจริง

4. ทีมงานก่อสร้างเข้าดำเนินการตามขั้นตอน โดยมีผู้ควบคุมคุณภาพตลอดการทำงาน เมื่องานก่อสร้างเสร็จสิ้น เจ้าของบ้านร่วมกับสถาปนิคร่วมตรวจสอบความเรียบร้อย และสถาปนิคผู้ออกแบบจะช่วยแนะนำการตกแต่ง จัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ตามสไตล์ีที่คุณชอบ

มาดูไอเดียการออกแบบตกแต่งภายในบ้าน 7 แบบ 7 สไตล์ กันค่ะ

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

แบบที่ 1

 ตกแต่งบ้านสไตล์โมเดิร์นสำหรับครอบครัว (Modern Family Style)

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

แบบที่ 2

ตกแต่งด้วยงานศิลป์เน้นอารมณ์และความรู้สึก (Art Work Style)

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

แบบที่ 3

ตกแต่งพื้นที่ห้องใต้หลังคา (Rooftop Space Style)

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

แบบที่ 4

สไตล์โมเดิร์นญี่ปุ่น (Modern Japanese Style)

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

แบบที่ 5

สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอย่างใกล้ชิด (Natural Open Style)

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

แบบที่ 6

ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ลายไม้ (Wooden Style)

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

แบบที่ 7

ตกแต่งในแบบคลาสสิคร่วมสมัย (Contemporary Classic Style)

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน

ที่มาโดย ออกแบบตกแต่งภายใน

Comment

Comment:

Tweet