ระเบียงบ้านสวยชวนนั่งชิล

posted on 23 Aug 2012 15:51 by bowbluesea directory Lifestyle, Idea
 
ใครที่ไม่ได้ออกไปเที่ยวนอกบ้านในวันหยุดเว้นว่างจากการทำงาน โฮมเดคชวนคุณมาจัดระเบียงบ้านของคุณให้เป็นมุมพักผ่อนกันค่ะ โดยเพิ่มความสดชื่นด้วยดอกไม้สีสันต่างๆ เพิ่มความร่มรื่นย์ด้วยไม้แขวน ไม้กระถาง จัดโต๊ะนั่งเล่นให้เป็นมุมจิบกาแฟยามเช้า จัดโต๊ะอาหารไว้สำหรับครอบครัว จัดมุมอ่านหนังสือเงียบๆ หรือจะปูเสื่อกับโต๊ะญีปุ่นและหมอนอิงก็ชิลไปอีกแบบ หากระเบียงบ้านมีบริเวณกว้างก็จัดวางโซฟาไว้นั่งชิลเก็บบรรยากาศก็ได้ค่ะ แล้วถ้าบ้านไม่มีบริเวณสวนรอบบ้านก็สามารถจัดระเบียงบ้านให้เป็นสวนหย่อมเล็กๆตามความชอบก็ได้ค่ะ
 

❤❤❤❤ มาดูระเบียงบ้านสวยๆชวนนั่งชิลกันค่ะ ❤❤❤❤ 

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

ระเบียงบ้าน

 
ที่มาบทความ Homedec.in.th

edit @ 27 Aug 2012 13:21:08 by bowbluesea

Comment

Comment:

Tweet