กองทัพต้องเดินด้วยท้อง บ้านจึงขาดห้องครัวไม่ได้ เมื่อมีห้องครัวแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ต่างๆไว้ใช้ประกอบการทำอาหาร อุปกรณ์เครื่องครัวพื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ ชุดหุงต้มแบบใช้แก็สหรือใช้ไฟฟ้า ก๊อกครัวและอ่างซิงค์ ตู้เย็น ส่วนอุปกรณ์เครื่องครัวเสริม ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ เช่น หม้อหุงข้าว หม้อต้ม ไมโครเวฟ เตาอบ กระติกน้ำร้อน ที่ปิ้งขนมปัง และขาดไม่ได้คือเฟอร์นิเจอร์ชุดเครื่องครัวต่างๆ ได้แก่ ตู้แขวน ตู้เก็บของ โต๊ะเตรียมอาหาร กระทะ ทัพพี ตะหลิว มีดและเขียง กล่องภาชนะถ้วยจานชามช้อนส้อม  … สำหรับบ้านที่ชอบทำขนม ก็จะมีอุปกรณ์เบเกอร์รี เช่น เครื่องชั่ง เครื่องตวง ชามผสม ถ้วยพิมพ์ ถาดพาย ไม้นวดแป้ง ฯ เพิ่มขึ้นมา

       อุปกรณ์เครื่องครัวนั้น จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการปรุงอาหาร เพิ่มสีสันห้องครัวไม่ให้ดูน่าเบื่อ อย่างไรก็ดี ควรเลือกใช้เครื่องครัวแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น กระทะ หากจะใช้ปรุงอาหารเป็นเวลานาน ควรเลือกใช้กระทะเหล็กสแตนเลส  กาต้มน้ำ ควรเลือกใช้แบบโลหะที่ประหยัดพลังงาน ทนความร้อน เป็นต้น ที่สำคัญ ควรเก็บอุปกรณ์ของมีคม เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้เรียบร้อยมิดชิด เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับเด็กๆในบ้านค่ะ

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

เครื่องครัว

ที่มาโดย Homedec.ih.th

edit @ 27 Aug 2012 13:27:54 by bowbluesea

Comment

Comment:

Tweet